Friday, February 18, 2011

Lelki koldusok

Kedves Barátaim,


Mk 8,36
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?

A legtöbb ember olyan, mint a lelki koldus, aki kiül a járda szélére kéregetni. A koldusok is kéregetnek, és mindig kapnak is pénzt. Vegyünk egy hajléktalant, akiről tudjuk, hogy a pénzt, amit kapott alkoholra fogja költeni. Minden alkalommal, amikor ez az ember bemegy a kocsmába az összekoldult pénzével, egyre inkább összeomlik egészségileg, és végül meghal anélkül, hogy eszébe jutott volna, vagy valaki eszébe juttatta volna, hogy neki nem napi pénz kell, amivel közelebb kerül a halálhoz, hanem neki arra van szüksége, hogy kiemelkedjen a fertőből. De, mivel a legtöbb hajléktalan pénzt kap, ezért könnyebb neki mindennap elmenni a kocsmába, elinni a pénzét, mint az, hogy elgondolkozzon, hogyan tudna visszailleszkedni a társadalomba.

Ezt teszi a Sátán is az emberekkel is, akik lelkileg koldusok. A Sátán nem az emberek érdekeit keresi, hanem mindent megtesz, mindent megad az embereknek azért, hogy az embereknek még véletlenül se jusson eszébe, Jézus Krisztushoz fordulni segítségért. Annyi mindent kínál az emberek számára, annyira elvakítja őket, hogy az emberek észre sem veszik, hogy minél többet kívánnak ezekből az ajánlatokból, annál roncsabbá, sérültebbé válnak. Mivel a Sátán mindig napra készen tud újabb ajánlatot tenni, az emberek jobban kívánják ezeket, és sosem fognak elgondolkozni azon, hogy minél többet igénybe vesznek ezekből a kínálatokból, annál inkább tönkreteszik magukat.

Jelképes mondat, amit a Sátán ültetett bele az emberek fejébe: „Addig, amíg élsz, addig élvezd az életet, addig élj a világ adta lehetőségekkel” Ez a mondat már annyira elkábította az emberek agyát, hogy inkább tönkremennek lelkileg, csak hogy nehogy lemaradjanak az élet látszólag kívánatos, de múló örömeiről.

Észre sem vesszük, de erről olvasni az újságokban, ez folyik a Tv-ben, közben rohamosan közelednek a teljes tönkremenetelhez.

Számos példát tudnék felhozni, hogy milyen fegyverei vannak a Sátánnak arra, hogyan tudja elkábítani, és gondolkodás képtelenné tenni az embereket. Hadd soroljak fel közülük néhányat, ami az én, illetve a tőlem fiatalabb korosztályt érintik. Beszélhetnék itt a különböző kölcsönök felvételéről, amik egy az egyben vakká teszik az embereket, ez a Sátán egyik mérge, amivel rászedi az embereket, de onnantól már, hogy belekerültek ebbe a körbe, csak folyamatosan mennek tönkre az emberek, de arra hivatkoznak, hogy ahhoz hogy valamit meg tudjanak venni hitelt kell felvenniük, ez biztos méreg az emberek számára.

Csak nézzünk meg néhány kínálatot, ami a fiatalokat érinti, amivel a fiatalok vannak elhitetve ezen a világon.

A legtöbb fiatal, akik szinte még gyerekek, de már olyan dolgokról van tudomásuk, amin sok szülő még meglepődik. Ezek tömeg tevékenységek, mert sok fiatal azért csinálja, mert ha nem tennék, akkor ők lennének a szégyellni valók.

Kész méreg a fiatalok számára, akik azt hiszik, ha minél több alkoholt, drogot, dohányt fogyasztanak, annál nagyszerűbbek lesznek, közben a lelkük belülről sérül, és rohamosan halad a romlás felé. Mivel a világ kínálata elvakítja, megsüketíti őket, nem is hallják, amikor a lelkük a tönkremenetel közepén van már tízen évesen, és nem törődnek a lélek szenvedésével. Micsoda embergyilkos a Sátán, aki már tízen éves fiatalokat arra kényszerít, hogy váltogassák a szexpartnereiket, alkohol függőkké tegye. A fiatalok csak annyit látnak belőle, hogy mindenki élvezi, miközben a lelkük állapota el van rejtve előlük. Sátán belerángatja őket minden kívánságba, élvezetbe, ha kell halálba kényszeríti őket, csak hogy eszükbe ne jusson gondolkozni, hogy meg ne hallják lelkük kiáltását, aki tiltakozik. Sátán az utolsó esélyét is elveszi annak, hogy az emberek, a fiatalok meglássák mi folyik ezek mögött a színfalak mögött.

Amikor az emberek lelke sír, akkor Jézus Krisztus lelke is sír. Sír, mint aki gyászol. Jézus sír, amikor látja ezeknek az embereknek a lelkét szenvedni, sírni. De leginkább azért esedezik az Atya előtt, hogy ezek a lelkek, akik most így kiáltanak, ne kerüljenek bele abba az örök állapotba, ahol örökké, szünet nélkül így fognak szenvedni.

Amit Sátán kínál, hogy élvezd, egy ideig óráig kívánatos lesz számodra, de ha elfogadod a Sátán kínálatát, akkor amit élvezel az fogja megkeseríteni a lelkedet, és az teszi tönkre a tested egészségét is, és mindig fog újabb dolgokat kínálni, de ezek sosem fognak kiemelni téged ebből az állapotból, és végül a halálba vezetnek, ami nem csak fizikai halált jelent, hanem egy örök szenvedéses állapotot, Istentől teljesen elválasztva.

A Sátán kábító, elvakító, csábító, kívánatos kínálataival szemben, amik sosem fognak megelégíteni, csak a fájdalomba, keserűségbe kergetnek, van Valaki egy valamit kínál, amit viszont, ha elfogadsz, az nem csak egy ideig lesz elég számodra, hanem minden ürességet betölt az életedben anélkül, hogy lelkileg tönkre kellene menned anélkül, hogy rákényszerülnél arra, hogy a halálba menekülj anélkül, hogy a testedet tönkretennéd.

Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy téged megmentsen abból a lelki koldus állapotból, amit a Sátán által kínált földi javakkal akartál megtölteni. Azért halt meg, hogy gyógyító vérével eltörölje mindazt a fájdalmat, szenvedést, keserűséget, amit azért hordozol, mert a világ élvezetei elkábítottak, elvakítottak, de végül tönkretettek. Azt, amit a világ gazdagsága, értékei leromboltak, tönkretettek benned, Jézus a kereszten való szenvedéseiben elhordozta, hogy azok a szenvedések, amiket az embergyilkos teherként rakott a hátadra, levegye a te hátadról, és magára vegye.

Jézus Krisztus halálból való feltámadása az, ami újjá tud tenni téged, és meg tud szabadítani téged annak a gondolatától is, hogy valaha újból vágyakozni kezdj ezek után az élvezetek után.

Ha kiáltasz Jézushoz Ő meg tud menteni, és örökre ki tud emelni abból az állapotból, és be tud tölteni olyan kincsekkel, amik annyira megelégítenek, hogy nem lesz szükséged többé a világ élvezeteire.

De tudd, hogy Jézus Krisztus azt is látja, ha tudatosan cselekszed ezeket, úgy hogy tudod, bűn amit teszel. Minden, ami ennek a világnak az élvezete, csábít, és elvakít, de bűnné lesz, ha hallottad Isten figyelmeztetését, és mégis megteszed.

De tudd, hogy ha tudatosan vétkeztél, Jézus Krisztus ezért is meghalt a kereszten, ha most megvallod előtte, hogy annak ellenére tettél valamit, hogy tudtad bűn, tudd, hogy Jézus Krisztus a bűn átkát, a bűn következményeit helyetted is elszenvedte, és kész eltörölni azokat, ha hittel elfogadod, hogy a bűnöd el lett törölve.

Jézus Krisztus nem maradt a sírban, hanem feltámadt a halálból. Ha hiszed, hogy a halálból való feltámadása által, ő eltörölte minden bűnödet, amit cselekedtél, és nem emlékezik meg a múltadról, és új életet kaptál tőle, akkor többé nem lesz szükséged arra, hogy visszamenj a világba azok után a dolgok után, amik csak arra képesek, hogy tönkretegyenek. Ha hiszed, hogy te Jézus Krisztus által te egy teljesen új emberré leszel, akkor fogadd el ezt a kincset, fogadd el Isten bocsánatát, Isten szabadítását, aki soha nem fog téged visszaküldeni a lelki koldus állapotodba.

Ha elfogadod Krisztus teljes szabadítását az életedre, olyan kincsben, örök jutalomban lesz részed, amit senki nem vehet el tőled. Örökké együtt leszel, aki megszabadított téged a te lelked nyomorúságából.

Egyedül tőled függ, hogy: Elfogadod Krisztus szabadító áldozatát, és akkor örökké vele leszel, és élvezed azt a kincset Krisztusban, amit senki nem vehet el tőled.

Vagy nem fogadod el Krisztus bűntől szabadító áldozatát, élvezed tovább, a világ által kínált kincseket, amik mindennap elfogynak, közben a lelked nyomorog, és végül a halálba kerget.

Békesség nektek, Orsi