Thursday, June 2, 2011

Rázd le a kígyót!

Sziasztok!

Tudjuk, hogy a kígyó jó párszor megjelenik a Bibliában, és általában azzal a céllal, hogy valahogyan ártson. Itt egy folyamatról szeretnék beszélni, hogy mikor, hogyan jelenik meg a kígyó és mit tesz az ember.

Mint tudjuk, hogy Sátán az, aki a kígyó mögé bújva megtévesztette az embert.

A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék. (1 Mózes 3, 1-6)

Itt látjuk a Sátán megnyilvánulását a kígyóban. Még mielőtt bármit is kérdezett volna az asszonytól, már megcsavarta a fejét. Ezt honnan tudjuk? Onnan, hogy már az első kérdés után, amivel megkérdőjelezte Isten igazságát, az asszony nem pontosan azt válaszolta, amit Isten mondott neki.
Aztán jött a halálos marás, amivel megmarta az embert. Ezt honnan tudjuk, hogy a marás halálos volt? Onnan, hogy Isten azt mondta az embernek, ha eszik a "Jó és Rossz tudásának fájáról, meghal."
Tehát az asszony, majd a férje is halálosan meg lettek marva, és mit tesz Isten? Atyaként rögtön odamegy, hogy találkozzon az emberrel, akiről tudjuk, hogy közben elrejtőzött, mert félt.
Istenben ez a törődés olyan, mint amikor egy apa gyermeke, halálos sérülést szenved, és tudja csak egy megoldás van.

Lássuk mit mond Isten?

És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. (1 Mózes 3, 14-15)

Miről beszél itt az Úr? Megátkozza a kígyót, azután a következőt mondja "az asszony magva." Kicsoda ez az asszony magva? Tudjuk, hogy csak az lehet, aki a Szent Lélektől származik, aki a Szent Lélektől fogan, és asszonytól születik. Ő, pedig Jézus Krisztus. Mit jelent az, hogy Jézus a kígyó fejére tapos, ő pedig a sarkát mardossa? Azt, hogy amint a kígyó ott van, hogy kísértse őt, amint kidugja a fejét, hogy megmarja, semmit nem ér, mert Jézus rögtön a fejére tapos. Jézus volt az, aki példát adott, hogyan taposhatunk a kígyó fejére.

Hogyan? Mint mondott Jézus a tanítványainak?

1. Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. (Lukács 10, 19)

Szóval, Jézus maga adott nekünk hatalmat arra, hogy a kígyó (Sátán) fején tapossunk. Nem kell bedőlnünk a kígyónak, ahogy Éva tette. Miért, mert hatalmat kaptunk rá, hogy az ilyen kígyókra, skorpiókra-mint a Sátán-, amik egyébként undorító lények, mert nem mondanám annak, ha Jézus nem mondaná azt, hogy az ilyenek fejére kell taposnunk. Szóval, van hatalmunk és bátorságot is kaptunk erre, hogy a kígyók és skorpiók fejére tapossunk. Később kitárgyaljuk, hogy mik lehetnek ezek a kígyók, amiknek ha nem taposunk a fejére, akkor nagyon csúnyán megmarnak, annyira, hogy ezek a sebek rettentő sokáig gyógyulnak.

2. Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. (János 14, 12)

Vagyis, ha Jézus a kígyó fejére taposott, akkor mi miért ne tehetnénk meg, hiszen megígérte, hogy ha hiszünk benne, akkor cselekedhetjük azokat, amiket Ő, sőt még nagyobbakat is. Ha hiszünk benne, minden erőnk meg van arra, hogy a kígyó fejére tapossunk.

Végezetül, nézzük meg Pál mit tett a kígyóval? Ne feledjük, hogy Pál Jézus kiválasztott apostola, aki cselekszi, amiket Jézus cselekedett, sőt még nagyobbakat is. Miért? Mert hisz Jézus Krisztusban.

Szóval:

Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva, az ő kezére ragada.
Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak: Nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagya élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult.
De néki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lőn.
Azok pedig azt várják vala, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagyhirtelenséggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmöket, istennek mondják vala őt. (ApCsel 28, 1-6)

Bár itt a kígyó, nem a Sátán, de a jelképet fontos észrevenni. Tehát Pál a második, aki megmutatta, mit kell tenni a kígyóval, amelyik halálosan meg akar marni? Lerázni a kezemről. Hova? A tűzbe. Miért? Mert oda való, Sátán ezt érdemli.

Szóval ahogy ígértem, néhányat felsorolok azok közül a kígyók, skorpiók közül, amelyeknek, ha nem taposunk a fejére a Jézustól kapott hatalommal, vagy nem rázzuk le a kezünkről, bizony nagy bajt okozhatnak:

Szégyen: Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. (Ézs 54, 4)

Vád: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. (Róma 8, 1)

Kívánság: A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett, Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) (Efézus 2, 3-5)

Függőség: Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. (János 8, 36)

Törvény: Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. (Róma 6, 14)

Betegség: A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. (Zsoltárok 103, 3)

Most ennyit soroltam fel, ezek mind olyan dolgok, amikkel a Sátán támadni szokott minket, azaz ezek mind olyan kígyó marások, amikre hatalmat kaptunk Jézustól arra, hogy rájuk tapossunk, méghozzá ehhez hasonló Igékkel. Ez csak néhány olyan dolog, amivel a Sátán könnyen megsebesítheti, sokszor még a hívőket is.

Ha eszetekbe jutnak még ilyenek, amik ilyen kígyók az életetekben, írjátok meg nyugodtan. Mindegyik ellen hatalmat kaptunk, hogy bele tiporjuk őket a porba, és belerázzuk őket a tűzbe.

Jézus Krisztus vére elég volt arra, hogy a Sátán minden próbálkozásától megszabadítson, és ha Ő benned él, akkor légy bátor, és merj a kígyó fejére taposni.

Legyetek áldottak, akik olvassátok!
uil.: Sátán le van győzve!!!