Wednesday, April 22, 2009

Hála áldozat

Sziasztok!
Engedjétek meg, hogy megosszam veletek azt, amit Isten a mai Házi Csoport alkalmán üzent nekem.
Házi csoporton, most kezdtük el nem régen tanulmányozni a Mózes 3. könyvét. Ma a 3. fejezetet vettük át, ami a hálaáldozatról szól.
Isten egy kívülről jelentéktelennek tűnő sátorból szól Mózeshez és megfogva a kezét körbevezeti őt a kereszt körül. Ugyanúgy, ahogy minket is körbe szokott vezetni. Isten érdeke a keresztben, hogy megdicsőíti őt.
Az ételáldozat Jézus tökéletes földi életét mutatja be. Míg az előző áldozatok teljesen Istennek szóltak és csak ő részesülhetett belőlük. Addig a hálaáldozatban azt a Jézust mutatja be, amiből már a hívők is részesülhetnek.
Kikötés volt, hogy ép legyen ez az áldozat, ami arra utal, hogy Jézus önmagában ép és megváltoztathatatlan. Csak a mérték más.
A belsőrészekből csak Isten részesülhetett. A papok részesültek a jobb lapockájából (vállából) és a húsából. Az ember mint bűnös jöhet Istenhez és emellett helyet is kapott Isten szívében és vállán.
A hálaáldozat egy közösségi áldozat. A hívő ember az Atyával közösen részesül Krisztus áldozatából.
A hálaáldozat során az ember hódoló, imádó szertartást végig vivő ember lesz. Oda visz a kereszthez és igazi, lelki áldozatokkal áldozunk az Úrnak.
Hálaáldozat= Béke áldozat is egyben.
A pap az oltárra hinti a vért. Ebben a vérben, nem a bűneink miatt lesújtott Krisztust látjuk, hanem az Istennel való közösségünk alapját. Jézus vére az alapja annak, hogy az Istennel való közösséget élvezni tudjuk.
A hálaáldozat az öröm, a vígadás áldozata. A tékozló fiút az Atya fiaként fogadta vissza,mert ehhez illet, hogy örüljenek és vigadjanak. Az Atya azon az alapon fogad vissza, amilyen alapon Ő tekint rád. Isten Izráelt is mint fiút fogja visszafogadni. A 7. részben látjuk, hogy az ételáldozatot összeköti a béke áldozattal. Jézus vére nélkül nem tudnánk benne részesülni, mint ételáldozatban.
A kovászos kenyér jelképezi, hogy az emberben bűn lakik. (1 Jn 1)
BENNÜNK van bűn, de Isten nem lát RAJTUNK bűnt. Ha megvalljuk és elismerjük, hogy bűn van bennünk, akkor bűn nem lehet rajtunk. A bennünk lévő bűn, nem kell megnyilvánuljon különböző vétkek terén. Meghaltunk a bűnnek Krisztussal együtt és feltámadása által arra születtünk újjá, hogy szabadok legyünk, nem cselekedni a bűnt.
BŰN= a gyökér, amiből a vétek származik.
VÉTEK= konkrét.
Nem bocsánatot kell kérni, hanem néven nevezni a bűnt, ugyanazt mondani a bűnre, amit Isten mond. Nem lehet szembesülés nélkül bűnt vallani. A bocsánat kérés sok esetben, nem egyenlő a bűn őszinte elismerésével, megvallásával. Ha bűn van bennünk és nem valljuk meg, bűn van rajtunk. Ha bűn van rajtunk,meg szakad a közösségünk Istennel és nem fogjuk őt látni.
A közösségi áldozat megnyilvánulása az Úrvacsora. A hívő ember kiváltsága, hogy a Jézus vére által közösségben lehet Istennel.

Ennyit szerettem volna megosztani veletek.
Áldás, Orsi