Sunday, May 3, 2009

Zsidók 12,

A mi földi életünk egy versenypályán való futáshoz hasonlít. Nézve a célt, ami előttem van. Isten ránk néz és látja bennünk a potenciált. Arra születtünk, hogy elsők legyünk. Isten a hithősökben olyan embereket mutat be, akik azt mondják, hogy Istennel együtt meg lehet csinálni. Félretenni az akadályokat, a bűnöket. Megharcolni a harcot, kitartani.Jézus a legnagyobb bátorítás, a hitnek bevégzője. Jézus az, aki a hit embereként járt a földön és hit által látja, hogy ennek és ennek az életét is meg fogja változtatni az Ő keresztje. Ő látta a azt is, hogy a későbbi nemzedékek közül kit fog megmenteni az Ő keresztje, minket is látott és azt mi mindannyian, akik elfogadtuk a keresztet be fogunk menni Isten országába. Jézus egyetlen egyszer kéri az Atyát, hogy az Ő akarata legyen meg, amikor azt kéri, hogy az Ő választottai is ott legyenek, ahol Ő. Az Atya olyan szeretettel szeret minket, amilyen szeretettel Jézust szereti. Jézus az Atya házánál készíti a hajlékot. Jézus Krisztus útja a megaláztatáson át vezet a felmagasztaltatásba. Jézus a testünk táplálása mellett a lelkünket is megelégíti.
  • Árpakenyér= Jézus megalázott voltát mutatja be, Jézus egyszerű emberi voltát.
  • Hal= Jézus Úr voltát jelképezi.
Ez a két dolog az, ami Jézust a lelkem táplálékává tette. Mi nem ismerjük igazán a bűn hatalmát, mert nem álltunk ki minden kísértést. Jézus viszont a vérig, végig ellenállt és tusakodott, hogy elfogadja az Atya akaratát. Jézusra az emberi, a sátáni gonoszságon túl még az isteni ítélet és az isteni harag is ráhárul.A bűn annyira gonosz, hogy Jézus is az ellen tusakodott, hogy ha lehetséges ne kelljen ezt a keserű poharat kiinnia, de Ő még ekkor is elfogadta Isten akaratát, de nekünk itt nem kell megállnunk, mert Jézus a Gecsemáné-kertben a térdeiről, már győztesen állt föl. Jézus az egyetlen, akinek joga lett volna megkérdezni, hogy Isten miért nem szereti, hogy Isten miért hagyta el, mert minket Isten nem hagyott el. Isten mindig velünk lesz. A Sátán el akraja hitetni velünk, amikor küszködünk, hogy Isten nem is szeret, pedig pont a nehézségeink bizonyítják azt, hogy Isten igenis mennyire szeret. Akit Isten szeret azt mefenyíti, megdorgálja. A fenyítés a nevelés része. A fenyítés az nem kellemes, hanem keserves, de jó célja van vele Istennek és ez az, ami bizonyítja az irántunk érzett szeretetét. Ezt csak a hit tudja elmondani, hogy: Isten próbája, a nehézségek mind a javamat szolgálják. Amikor megengedjük, hogy a bűn elvegye tőlünk a szabadulás örömét, akkor nem tudjuk élvezni az ő munkáját, ami felszabadít, de ha nevén nevezzük és megvalljuk ezeket a bűnöket, Ő felszabadít a teher alól. Jézus vére felszabadít a bűn alól, amit én hordozok, de nem nekem kellene hordoznom. Jézus igája felemelő. Engedjünk a Lélek Atyjának, hogy a gyümölcsből részesülhessünk. Ne engedjük el a mi elsőszülöttségünket az azonnali testi megelégedésért. Istennek van egy jó terve, amit most akar ideadni, de sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel a tervvel, ezzel az elsőszülöttségi joggal és megvetik, mint Ézsau. Vigyázni kell, hogy ne távolodjon el senki, Isten kegyelmétől. Isten arra használja fel a mi nehézségeinket, hogy minket megtartson és, hogy másokat megszólítson. Isten szent ( más) először és ő az, aki minket szentté tesz és Jézus áldozatán keresztül szenteknek lát.