Wednesday, July 25, 2012

A Jó Pásztor/ Teh Good Shepherd


Kedves Barátaim!

Ahogy tegnap este letettem az Úr kezébe néhány barátom életét, Isten ma reggel a következő gondolatokkal ébresztett, amik szorosan kapcsolódnak a "Magvető" példázatához, amiről az egyik szerda esti házi csoportban szó volt.

A magvető példázata a Máté evangéliuma 13. fejezetében található meg. A történet arról szól, hogy különböző földek vannak, és a  föld, a mi szívünket jelképezi. A mag Isten Igéjét, amit elvetnek, és annak megfelelően kel ki, vagy nem kel ki, hogy milyen földbe esik. Én most egyet szeretnék kiemelni, ami nagyon megérintette a szívemet:


"És sokat beszéle nékik példázatokban, mondván: Ímé kiméne a magvető vetni, ...

A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem." (Máté 13, 7. 22)


A mag, amely a tövisek, gyomok közé esett képtelen gyümölcsöt teremni, mert a gyomok elfojtják. Onnantól kezdve másra nem jó csak arra, hogy elégessék.

Mint tudjuk, a tövisek mind azt jelképezik, amik lehetetlenné teszik azt, hogy teljesen rábízva Istenre magunkat, egészségesen növekedhessünk. Ilyen tövis, például az aggodalmaskodás. Mi keresztények gyakran szeretünk ujjal mutogatni másokra, hogy na biztos az ő szíve olyan, mint a tövises, kert ami tele van gazzal. Pedig nekünk keresztényeknek is bőven van mit kitakarítani, ami gátolja a növekedésünket.

Néhány napja beszélgettem pár barátommal, hogy miért nem kapnak választ a kérdéseikre? Miért várja meg Isten, amíg teljesen elveszítik a hitüket? Ez nagyon sok keresztényre is igaz, mind addig, amíg mindenünk meg van ezek a kérdések fel sem merülnek. Csak büszkélkedünk, hogy mi soha nem fogjuk elveszíteni a hitünket, de az első tragédia az életünkben rögtön azt a kérdést, teszi fel bennünk: "Hol volt ekkor Isten?"

Az "e világ gondját", ami ebben a részben van, nevezzük most zajnak, hangzavarnak stb. Ugyanúgy, ahogy egy autópályán haladva sem hallom meg azt, amikor egy énekes madár megszólal. A világ zajai is elfojtják Isten hangját. Olyannyira, hogy képes velünk elhitetni azt is, hogy Isten nem is szól, hogy Isten nem válaszol. A világ zajai: az állandó aggodalmaskodás, az állandó ide-oda menetel, az állandó rohanás, az állandó agyalás, az állandó nehézségek, az állandó meg nem állás stb. mind-mind olyan hangzavarai a világnak, amik nagyszerű fegyverek Sátán kezében arra, hogy soha ne jusson el a füledig, Jézus szelíd, hívó szava, ami talán választ is adna a kérdéseinkre. Sátán célja ezekkel az eszközökkel, hogy elhiggyük, Isten magunkra hagyott a nehézségben, Isten soha nem szólt, Isten nem akar választ adni, és a végeredmény, hogy az emberek elvesztik a hitüket. Miért? Mert annyira benne vannak ennek a világnak az állandó zajában, monotonitásában, hogy simán bedőlnek az Ördög ezen hazugságának, és innentől kezdve az Ördög okot adott arra, hogy ne is akarjuk keresni Isten válaszát, hiszen Sátán szerint, aki a HAZUGSÁG ATYJA egyébként, Isten nem szól.

Tudom, hogy végtelenül nehéz kikerülni ebből a körforgásból, ami mint egy örvény próbál mind jobban-jobban magába szippantani. Viszont az, akiről elhittük, hogy már elfelejtett minket, akiről azt gondoltuk, nem szól, ő az aki el tudja csendesíteni a szívünket, akinél nyugalmat találunk, és abban a csendességben, amit Tőle kaptunk, meghallhatjuk azt a hangot is, amiről azt gondoljuk, soha nem szólt hozzánk.

Még ehhez csak annyit, ahogy tegnap sétáltam az utcán imádkozva, egy újabb kép jelent meg előttem, ami Jézusra, mint a Jó Pásztorra szegezte a tekintetemet, aki SOHA NEM HAGYOTT EL. Két mondat, amit Jézus mond:
Ezek a versek egyértelműen Jézusra, a Jó Pásztorra utalnak.

Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: ...(János 10, 27)

Melyik ember az közületek, a kinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt? 
És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén.
És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, a mely elveszett vala.
Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz emberen, a kinek nincs szüksége megtérésre.  (Lukás 15, 4-7)

Mit akartam ezekből a versekből kihozni? 

Példa: Hogy amikor egy hegyi úton mentek, és valaki eltéved közületek? Mit tesztek? Otthagyjátok, és hátha megtalál? Jobb esetben nem. Hanem, addig kiabáltok, addig kerestek, amíg választ nem hallotok valahonnan: "Itt vagyok." Mit tesztek, ha az illetőt, aki elveszett olyan körülmények között találjátok meg, hogy életveszélyben van, mit tesztek? Vajon otthagyjátok, és tovább mentek, mintha semmi nem történt volna? Jobb esetben nem, hanem minden tőletek telhetőt megtesztek azért, hogy azt a valakit kiszabadítsátok abból az állapotból.

Jézus, a Jó Pásztor ezt tette és teszi ma is, keres és kutat, és szól és várja, hogy mikor hallod már meg az ő kereső szavát. Válaszolva neki: "Itt vagyok..." Jézus nem akar erőszakkal kiráncigálni sehonnan, hogy még annál is több sérülést okozzon neked, mint amennyit magadnak okoztál. Jézus az életét kockáztatta, sőt áldozta fel érted, hogy téged kiszabadítson abból az életveszélyes állapotból, amiről te azt gondoltad, boldoggá tesz. 
Hajlandó vagy elcsendesedni, félrevonulni e világ zajaitól, megállni egy pillanatra, és végre meghallani, az Ő hangját, aki egyébként soha nem hallgatott, és ma sem hallgat mindaddig, amíg te nem válaszolsz neki.
Jézus válaszolni akar a kérdéseidre, meg akar vigasztalni, de amíg állandóan rohansz, állandóan aggodalmaskodsz, állandóan rohangálsz össze-vissza, nem fogod meghallani. Isten soha nem fordult el tőled. Miért?

"Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja." (2 Timótheus 2, 13)

Csak ezt akartam elmondani, hogy nem Isten nem szól, hanem a világ zajai nyomják el bennünk a hangot, ami miatt azt hisszük, Ő nem szól.Dear Friends!

When I prayd for my friends last night, God woke me up these new thoughts. We red the Parable of the seedman at home fellowship on wednesday.
You find it in Matthew 13. The story speaks about different soils, these are our hearts. The seed is God's word, what hatch out or not. I want to write about one of these seeds.

"And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them: ...
He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful." (Matthew 13:7. 22)

That seed what fell between thorns it can not to bear fruits. The thorns choke that. These plants will be burned, because not fruits.
Throns symbolize everything what makes impossible to entrust ourselves to Jesus. It makes impossible to grow healthy. The fear is like thorn. Christian often point others' heart and forget our hearts. We need to weed our hearts too. Because many things are in our hearts what inhibit our groweth.

 A few days ago I was talking to my friends about that why they didn't get answers form God to their questions? Why does God wait till someone looes his faith? Sometimes it's true for christians. Until we have everything we don't ask these questions. We are proud and belive that: We will never loose our faith." But when as happens a tragedy, we start to ask: "Where was God when it happened?"

Be call the "heareth the word" "noise the word" When we are driving on the motorway, we never hear the birds voice, yes? Why, because cars makes noise. Noises of the world suppress the voice of God. It able to convince us, God doesn't speak to us, he doesn't answer our questions.
What are the noises of the World: fears, rush, non-permanent positions like a machine what never stopes etc.
All these are the big weapons of Satan for that, you never hear when Jesus gentle words calls you. These words can answer your question. Satan wants to belive us that God left us in our problems, He never spoke to us, He doesn't answer our question etc. What is the result of Satan's lie? Many of us belive this lie and loose their faith in God. Why? Because they are in the noise of the World, in this monotonicity that they can't see, how satan lies. Devil wants that, people forget to seek God's answer. Satan said God never speaks to us. But, don't forget it Satan is THE FATHER OF LIES!

I konw, it's hard to step out from this circulation. This is like a swirl and it want's to kill us. That person whom we belived He is not speakeng to us, He forgot us, He can becalming our hearts. And in this rest what we got from Him, we can hear His voice, what about we thought He is not speaking.

When I was walking on the street last night, God showed me another picture, about Jesus like a Good Shepherd, who never left me.


"My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:..." (John 10:27)
"What man of you, having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it?
And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing.
And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbours, saying unto them, Rejoice with me; for I have found my sheep which was lost. 
I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance." (Luke 15: 4-7)

These verses showes on the Good Sheperd. He is Jesus.

What I want to tell you about these verses? A example: When you are hiking on a way of a hill, and someone of you lose oneself? What are you doing? Are you leaving him there, or you call his name and wait to hear his answer like: "Here I am..." What are you doing, when you find him in a life-threatening situation? You leave him or you try everything to save him from that situation?
Jesus, the Good shepherd did it and he is doing it now too. He calls you and he is waiting for you, when you cry to him: "Here I am..." Jesus doesn't want take you by force nowhere. He doesn't want hurt you more than, you were hurting yourself. He risked and gave His life to save you from that life-threatening situation, what about you thought it makes you happy.

Are you willing to calm down, step out from the noise of the world and stop. Are you willing to hear Your shepherds voice, who calls you a long time ago? He will never stop to call you until you hear His voice and until you answer to Him.
Jesus wants to answer your questions, consoling you now. God never turned from you away. Until you are in the noise of the world and running around, you can't hear His voice.

 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.  (2 Timothy 2, 13)
 
I just wanted to tell you this. I hope you understand my english. I hope, you understand what God wants to tell you.